CleanFluids

Valhall GreenCons er vårt flaggskip i vår CleanFluid serie. Vi fører også produktene Valhall CleanCons, Valhall UltraCons og Odin Cons i denne serien.

Hva er GreenCons, CleanCons, UltraCons og Odin Cons?
Cons produktene fjerner ulike forurensninger fra flere ulike overflater. Fjerner korrosjon (rust), humus, grønske og andre forurensninger. God på alle typer rør med forurensninger/avleiringer innvendig & utvendig. Spesielt egnet ved flushing av lukkede rørsystemer som kjøle/varme anlegg, maskiner o.l. Produktene kan også benyttes i dyppekar/vaskekar for å fjerne forurensinger, korrosjon,  salter, alger, grønske, groe, skjell (rur) og andre typer forurensninger. Velegnet til bruk i drikkevannsystemer. 

Cons produktene er 100% biologisk nedbrytbar og er helt fri for giftstoffer. Produktet er derfor godt egnet til bruk i drikkevannsystemer.  Oppsamling og deponering av produktet er ikke nødvendig. Etter HOCNF reglementet er  CleanCons, UltraCons og Odin Cons produktene klassifisert som klasse gul, mens Valhall GreenCons er klassifisert som Grønt. Dvs at det kun inneholder produkter fra PLONOR listen (Pose Little Or No Risk). 


Tips andre om dette :


Kontakt oss


← Swipe →

x